Radovi na bazenu puziraju – saopštenje predsednika SO Bačka Topola

Saopštenje Predsednika Skupštine opštine Bačka Topola Saše Srdića o razlogu obustavljanja zemljišnih radova na izgradnji bazena u Bačkoj Topoli.

“Još kod izbora lokacije za izgradnju novog bazena, iako smo bili svesni određenih nedostataka trenutne lokacije, odlučili smo da poslušamo sugestije naših sugrađana sa kojima smo razgovarali na ovu temu i da ispoštujemoželju da novi bazen bude na lokaciji nekadašnjeg Sportsko rekreativnog centra Venus. Prvi problem sa kojim smo se susreli na samom početku radova bio je visok nivo podzemnih voda koje su onemogućavale da radovi na postavljanju temelja budu izvedeni na dovoljno kvalitetan način i ovaj problem je rešen bušenjem 4 drenažna bunara. U nastavku radova došlo se do sloja zemljišta izuzetno loših karakteristika, odnosno sloja ilovače, gde je po projektu predviđeno uklanjanje dela tog sloja zemljišta i njegova zamena tamponom od tucanika. Da ne bi došli u situaciju da za nekoliko godina i novi objekat počne da se dodatno sleže, odlučeno je da se angažuje Građevinski fakultet iz Beograda, kao najrenomiranija institucija iz ove oblasti u našoj zemlji, kako bi se uradile dodatne analize. Stručno mišljenje navedene institucije očekujemo u narednih nekoliko dana. Treba istaći da zbog konfiguracije zemljišta ove činjenice nisu mogle biti precizno utvrđene pre početka radova, odnosno iskopa. Cilj nam je da ovaj objekat bude izgrađen u skladu sa najvišim standardima i da služi našim sugrađanima dugi niz godina. Svakako ne želimo da brzina izgradnje ide na uštrb kvaliteta.

Na dinamiku radova u velikoj meri utiču i vremenski uslovi i obilne padavine u prethodnom periodu kojima smo svi svedoci a koji u ovoj fazi izgradnje imaju veliki uticaj. I pored gore navedenog očekujemo veoma brz nastavak radova na izgradnji, a imamo i potvrdu od izvođača radova da će predviđeni rokovi biti ispoštovani.”

S poštovanjem
Predsednik Skupštine opštine
Bačka Topola
Saša Srdić