Danas je Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ustanovljen je na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba (Feminist Encuentro) 1981. godine u Bogoti, kada su prvi put žene otvoreno govorile o porodičnom nasilju, silovanjima i seksualnom zlostavljanju, kao i o nasilju koje žene trpe pod režimima, uključujući torturu i nasilje nad političkim zatvorenicama.

Godine 1999. Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovaj dan je odabran kao dan sećanja na sestre Mirabel – Patriju, Minervu i Mariju Teresu, koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj Republici 1960. godine.

Prema podacima Zaštitnika građana samo u toku ove godine u Srbiji je do novembra u porodičnom nasilju ubijeno 28 žena. Republički Ombudsman Zoran Pašalić je tim povodom upozorio na važnost usvajanja Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.

Istakao je da posebna pažnja treba da bude posvećena sprečavanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja žena na selu, žena sa invaliditetom i Romkinja, kao i razvoju usluga u zajednici, kako bi se ženama žrtvama nasilja pružili svi vidovi podrške za prijavljivanje nasilja, kao i pomoći za njihovo osamostaljivanje.

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Milosav Miličković je ocenio da je primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od juna 2017. godine, dala pozitivne rezultate. Ovaj Zakon je omogućio primenu hitnih mera – udaljavanje nasilnika iz stana kao i zabrane komuniciranja i prilaženja žrtvi čak i pre izvršenja krivičnog dela.